De ce proiectele eTwinning?

Am considerat că, în învățarea limbilor străine, un rol important, dacă nu chiar hotărâtor, îl are contactul cu vorbitorii de limba engleză, utilizarea acesteia de către elevi înafara orelor de limba engleză. Programul eTwinning are ca scop principal facilitarea comunicării și colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi … [ citeşte pe larg ]