Proiect SMIS 4422

 “Sprijinirea sistemului educational special

prin portal educational dedicat” SMIS 4422

proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala implementat de catre M.E.N.C.S, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa

Perioada de implementare a proiectului la Scoala Gimn.2 Codlea ,  2010-2011

Obiectivul general al proiectului- dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita  copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii  în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială.

În cadrul proiectului s-a urmărit:

  • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii inluzive;
  • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet de către elevii cu cerinţe educationale speciale
  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
  • creşterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii proceselor educationale la nivel de insitutie de învăţământ.

Beneficiile dezvoltării şi implementării unui sistem de eLearning pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – în particular pentru cei cu deficienţe mentale, sunt numeroase, un astfel de sistem:

  • permiţând cadrelor didactice sa modeleze curriculumul în jurul nevoilor personale ale elevilor cu CES;
  • permiţând elevilor cu CES sa învete la timpul lor, în ritmul lor si în mediul lor;
  • oferind elevilor cu CES accesul la materiale educaţionale dezvoltate în conformitate cu cerinţele educaţionale specifice.

Activităţile principale ale proiectului

a. Dotarea cu laboratoare TIC a 140 de unitati de învăţământ cu elevi cu CES

Echipament
Statii de lucru= 5
Notebook=1
Proiector si ecran de proiectie= 1
Imprimanta multifunctionala= 1

b. Formarea cadrelor didactice din scoala.

Resursele educationale multimedia destinate elevilor din sistemul educational special pentru anii de studiu I-VIII, pentru mai multe discipline, cum ar fi de exemplu Biologie, Chimie, Fizica, Geografie, Istorie, Matematica, Romana, se afla pe site-ul https://scolispeciale.edu.ro si pot fi accesate si utilizate direct de catre cadrele didactice din scoala, cu scopul cresterii calitatii procesului de predare in beneficiul elevilor.

1

2