P.N.R.A.S.

 

Programului Național

pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Schemă de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1,  cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și  Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR


 

Școala Gimnazială Nr. 2 Codlea implementează în perioada 01.09.2022-31.08.2025,  în calitate de beneficiar, proiectul ”Școala 2 – A doua casă”  având codul F-PNRAS-1-2022-3235 în cadrul schemei de granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență. Valoare totală a proiectului este de de 867000 lei.

Proiectul își dorește ca în cei trei ani de implementare  să se atingă următoarele obiective specifice:

OS1 – Asigurarea progresului şcolar la un număr de 40 de elevi/an din clasele V-VIII prin activităţi de remediere şcolară, pe parcursul a 3 ani;

OS2 – Asigurarea creşterii procentului de promovabilitate la Evaluare Națională la grupul ţintă prin activitãţi pedagogice şi de sprijin pe durata ciclului gimnazial, pe parcursul a 3 ani;

OS3 –  Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în vederea creşterii motivaţiei la un număr de 40 de elevi /an din clasele V-VIII, prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare, care să le permită  participarea la Evaluarea Națională și tranziția de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior, pe parcursul a 3 ani;

OS4– Diminuarea riscului de abandon școlar cu 25% la nivelul școlii, pe parcursul a 3 ani.

 

Activitățile pentru elevi propuse în cadrul proiectului, activități de prevenție, activități pedagogice și de sprijin, activități de petrecere a timpului liber sunt menite să contribuie la reducerea abandonului școlar, dezvoltarea unui climat pozitiv și incluziv prin dezvoltarea abilităților socio-emoționale, de comunicare și colaborare, la combaterea violenței și întărirea legăturilor dintre școală, familie și comunitate.  Pentru ca aceste activități să se desfășoare în cele mai bune condiții, sunt prevăzute fonduri pentru activități de formare și îndrumare pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea de învățământ.

În afara activităților dedicate elevilor, prin proiect sunt alocate fonduri prin care se vor achiziționa echipamente digitale cu scopul de a moderniza 7 săli de clasă și de a utiliza resursele digitale în procesul  de predare-învățare-evaluare.

Informații suplimentare pot fi găsite accesând site-ul școlii www.scoala2codlea.ro.