Baza materiala

  Săli de clasă moderne = 16 

Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou și aparatură multimedia (videoproiector, laptop și ecrane de proiecție – toate noi !)

  Laborator AeL (Informatică ) = 1

Laboratorul este echipat pentru 27 de stații de lucru, dotată și ca sală multimedia  (videoproiector, ecran de proiecție) !

  Laborator Chimie = 1

Laboratorul este echipat cu aparatură de proiecție !

  Laborator Fizică = 1

Laboratorul este echipat cu tablă interactivă Smart Board !

  Laborator Biologie = 1

Laboratorul este echipat cu aparatură de proiecție !

  Cabinet  Socio – Umane = 1

Cabinetul este echipat și cu aparatură de proiecție, laptopuri și aparatură de teleprezență de ultimă generație, astfel încât pot fi predate ore la distanță !

  Cabinet Director = 1
  Cabinet Logopedie = 1
  Cabinet Psiholog = 1
  Sală de sport = 1
  Teren de sport în aer liber = 1
  Contabilitate = 1
  Secretariat = 1
Bibliotecă = 1
  Cancelarie = 1