Comisii

 • Consiliul de administratie

Presedinte: Director Rusulet Cora Mariana

Membri:

 • Marton Aura – director adjunct
 • Malureanu Laura – profesor invatamant primar
 • Manole Dionisie – reprezentantul Consiliului Local
 • Banoiu Magdalena Corina – reprezentantul Consiliului Local
 • Feldioreanu Rodica – reprezentantul Primarului
 • Boghea Mihaela – reprezentantul Asociatiei de parinti
 • Micutiu Anca – reprezentantul Asociatiei de parinti

Secretar: Balasescu Cristina – profesor invatamant primar

 

 • Comisia pentru curriculum

Coordonator: Director adjunct: Marton Aura

Membri:

 • Mera Emilia – responsabil ariei curriculare Limba si Comunicare
 • Baditoiu Monica Sara – responsabil ariei curriculare Arte
 • Turtureanu Mihaela – responsabil ariei curriculare Om si societate
 • Ionescu Corina – responsabil Comisia metodica a invatatorilor
 • Dina Elena – consilier educativ și coordonator pentru programe si proiecte educative scolare si extrascolare, Responsabil arie curriculară Matematica, stiinte si tehnologii
 • Marton Aura – responsabil Comisie metodica Consiliere si orientare
 • Boghea Mihaela- reprezentantul părinților

 

 • CEAC

Coordonator:  Dan Mihaela – profesor invatamant primar

Membri:

 • Roinita Mariana – profesor chimie
 • Turtureanu Mihaela – profesor religie
 • Mocanu Anca – profesor biologie
 • Manole Dionisie – reprezentantul Consiliului Local
 • Boghea Mihaela- reprezentantul Asociatiei de parinti
 • Andrei Iulian – reprezentantul sindicatului

 

 • Comisia pentru prevenirea si eliminarea violeței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul scolar și promovarea interculturalității

 

Subcomisia pentru prevenirea și combaterea violenței și a delincvenței juvenile în mediul școlar Subcomisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovării interculturalității Subcomisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație
Responsabil: Director adjunct Marton Aura 

Membri:

-Mustatea Geanina – consilier scolar

-Dina Elena – consilier educativ

-Marton Aura – responsabil Comisia metodica Consiliere si orientare

-Poenaru Florin – Politia de Proximitate

 

 

Responsabil: Dan Mihaela- PIPP 

Membri:

-Huștiu Monalisa- profesor matematică

-Dadu Elena – reprezentant comunitate

-Cozac Cătălina – mediator școlar

 

 

 

Președinte: Dobrescu Daniela 

Secretar: Huștiu Monalisa

Membri:

-Mera Emilia – profesor limba romana

-Turtureanu Mihaela – profesor religie

-Baditoiu Monica Sara – profesor educatie fizica

-Andrei Iulian – reprezentantul structurii de control managerial intern

-Martinescu Cristina – reprezentantul structurii de management resurse umane

-Mocanu Anca – consilier pentru integritate

 

 

 • Comisia pentru frecventa, combaterea absenteismului si a abandonului scolar

Coordonator: Director adjunct Marton Aura

Responsabil: Mustățea Geanina- consilier scolar

Membri:

 • Vlad Aurelia – profesor limba engleza
 • Berei Stefan – profesr invatamant primar
 • Cozac Catalina – mediator scolar

 

 • Comisia pentru perfectionare si formare continua

Coordonator: Vlad Aurelia

Membri:

 • Necula Simona – profesor limba engleza
 • Benedescu Lavinia- PIPP
 • Bâtcă Silvia- profesor TIC
 • Comisia de securitate, sanatate in munca și pentru situații de urgență

 

Subomisia pentru sănătate și securitate în muncă Subcomisia pentru situații de urgență
Presedinte: Director Rusulet Cora Mariana 

Secretar: Grădișteanu Gheorghe- reprezentant SC Transilvania Company SRL

Membri:

-Baditoiu Monica Sara – reprezentant al lucratorilor

-Martinescu Cristina – reprezentant al lucratorilor

-Rusu Floarea – medic medicina muncii

 

Președinte: Marton Aura – Director adjunct 

Membri:

-Berei Stefan – PIPP

-Benedescu Lavinia – PIPP

-Dragusin Leonid – muncitor de întreținere

 

 

 • Comisia pentru intocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoala

Coordonator: Director adjunct Marton Aura

Membri:

 • Dobrescu Daniela – profesor matematica
 • Mocanu Anca- profesor biologie
 • Dina Elena- profesor fizica
 • Hustiu Monalisa- profesor matematica

 

 • Comisia pentru control managerial intern și managementul riscurilor

Presedinte: Director adjunct: Marton Aura

Membri:

 • Roiniță Mariana- profesor/ reprezentant CP
 • Dina Elena- consilier educativ
 • Martinescu Cristina- secretar
 • Iulian Andrei – informatician
 • Dragusin Liliana/ Staedel Lenke – administrator financiar
 • Dan Mihaela- reponsabil CEAC
 • Mălureanu Laura- reprezentant CA

 

 • Responsabil de gestionare SIIIR

Responsabil: Martinescu Cristina – secretar

 

 • Comisia pentru programe si proiecte educative școlare și extrașcolare

Coordonator: Dina Elena – consilier educativ

Membrii:

 • Marton Aura – profesor limba romana
 • Veliscu Catalina – profesor invatamant primar
 • Ciobanu Simona – profesor invatamant primar
 • Mihai Iosif – profesor muzica
 • Stoica Mihaela – profesor invatamant primar
 • Boghea Mihaela- reprezentantul comitetului de părinți

 

 • Comisia pentru organizarea concursurilor școlare, a olimpiadelor și competițiilor sportive

Responsabil: Roiniță Mariana – prof. Fizică/chimie

Membri:

 • Mera Emilia- prof. Lb. română
 • Mihaila Sebastian-prof. Ed. fizică
 • Ciobanu Simona – PIPP
 • Vlad Aurelia – prof. Lb. engleză
 • Mihai Iosif – prof. Ed. Muzicală
 • Bădițoiu Monica Sara- prof. Ed. fizică

 

 • Comisia interna de evaluare continua (pentru invatamantul special integrat)

Coordonator: Vlad Camelia – profesor itinerant

Membri:

 • Barbu Adriana – profesor logoped
 • Mustatea Geanina – profesor psiholog / consilier scolar
 • Cozac Catalina – mediator scolar

 

 • Comisia de implementare a strategiei nationale ʺActiunea comunitaraʺ

Responsabil: Huștiu Monalisa

Membri:

 • Veliscu Catalina- profesor invatamant primar
 • Stoica Mihaela- profesor invatamant primar
 • Vlad Aurelia – profesor limba engleza
 • Sîrboiu Gabriel
 • Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare si Consilierul educativ: Dina Elena

 

 • Comisia pentru primirea, gestionarea si distribuirea rechizitelor scolare

Președinte: Marton Aura

Responsabil: Staniloiu Lucica Florica- bibliotecar

Secretar: Martinescu Cristina Elena – secretar

Membri:

 • Benedescu Lavinia – profesor invatamant primar
 • Marton Aura – profesor limba romana
 • Mocanu Anca – profesor biologie

 

 • Comisia de acordare a burselor pentru elevi

Presedinte: Director adjunct Marton Aura

Secretar: Martinescu Cristina – secretar Scoala

Membrii:

 • Malureanu Laura – profesor invatamant primar
 • Vlad Aurelia – profesor limba engleza
 • Dan Mihaela – profesor invatamant primar
 • Staniloiu Lucica Florica – bibiotecar
 • Dragusin Liliana/ Staedel Lenke – administrator financiar

 

 • Comisia de inscriere in programul A doua sansa

Presedinte: Director Rusulet Cora Mariana

Secretar: Martinescu Cristina – secretar scoala

Membri:

 • Roinita Mariana – coordonator program ADS
 • Cozac Catalina – mediator scolar
 • Berei Teodorina- învățător

 

 • Responsabilul cu sigiliul unității
 • Tăbăcilă Gabriela- secretar

 

 • Responsabilul cu comunicarea

Andrei Iulian- informatician

 

 • Comisia pentru verificarea documentelor școlare

Responsabil:  Rusuleț Cora Mariana- director

Membri:

 • Marton Aura-director adjunct
 • Stoica Mihaela- profesor pentru invatamant primar
 • Necula Simona Camelia – profesor limba engleza
 • Tăbăcilă Gabriela – secretar
 • Martinescu Cristina 
 • Andrieș Mihai

 

 • Comisia pentru promovarea imaginii școlii
 • Rusuleț Cora -director
 • Marton Aura – director adjunct
 • Velișcu Cătălina-PIPP
 • Dan Mihaela-PIPP
 • Mihăilă Sebastian – prof. Ed. Fizică
 • Stoica Mihaela -PIPP
 • Andrei Iulian – informatician

 

 • Comisia pentru recepția bunurilor

Președinte: Marton Aura – director adjunct

Membri:

 • Velișcu Cătălina-PIPP
 • Martinescu Cristina

 

 • Comisia metodica a dirigintilor

Responsabil: Marton Aura – profesor limba romana

 

 • Coordonatorului programului A doua sansa la nivelul unitatii de invatamant

    Roinita Mariana – profesor chimie

 

 • Responsabilul cu primirea, gestionarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie pentru elevi

          Martinescu Cristina- secretar

 

 • Responsabilul comisiei metodice a invatatorilor

          Ionescu Corina – profesor invatamant primar

 

 • Responsabili ariilor curriculare
 • Mera Emilia – responsabil ariei curriculare Limba si Comunicare
 • Dina Elena – responsabil ariei curriculare Matematica, stiinte si tehnologii
 • Baditoiu Monica Sara – responsabil ariei curriculare Arte
 • Turtureanu Mihaela – responsabil ariei curriculare Om si societate
 • Marton Aura- responsabil comisia metodică a diriginților

 

 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale pentru elevii cu cerințe educative speciale – Vlad Camelia