Comisii

LISTĂ COMISII DE LUCRU

 

 

 1.Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

Președinte: director prof. Rusuleț Cora Mariana

Administrator SIIIR: informatician Andrei Iulian

Secretar: Martinescu Cristina Elena – responsabil cu introducerea datelor în SIIIR

Administrator financiar : Drăgușin Liliana

Membri: director adjunct: Marton Aura Mariana

                                              prof. Huștiu Monalisa

 

2.Comisia  pentru  curriculum

Coordonator Marton Aura Mariana – Director adjunct

Membri:
        Andrieș Mihai  – consilier educativ / coordonator pentru programe și proiecte  educative  școlare și extrașcolare și responsabil  Aria curriculară Om si  societate

        Ionescu Corina– resp. Comisia metodica a invatatorilor

       Mera Emilia – resp. Aria curriculară Limba si comunicare

       Bădițoiu  Monica Sara  – resp. Aria curriculară Arte

        Mocanu Anca – responsabil Comisia metodică a diriginților

        Boghea Mihaela – reprezentantul părinților

 

 3. Comisia pentru monitorizarea frecvenței la cursuri, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

Responsabil: Mustățea Geanina – consilier școlar

Membri: Vlad Aurelia- profesor limba engleză

                    Berei Ștefan- PIPP

                    Ciobanu Simona – PIPP

 

4. Comisia  internă de evaluare continuă pentru învățământul special integrat

Ø  Coordonator: Vlad Camelia – profesor itinerant desemnat responsabilul de caz servicii psihoeducaționale

Ø  Membri:  
Mustățea Geanina- consilier școlar

       Barbu Adriana- profesor logoped

        Neaga Alexandra – PIPP

 

 

 
5.
Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

Coordonator: Vlad Aurelia

Membri: Huștiu Monalisa;

              Velișcu Cătălina Monica-PIPP

               Neaga Alexandra – PIPP

 

6. Comisia pentru prevenirea si eliminarea  violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Responsabil: Marton Aura Mariana – director adjunct

Membri   Andrieș Mihai – profesor istorie

            
  Mustățea Geanina –   consilier școlar

              
Mocanu Anca – responsabil Comisia diriginților

            Vasii Ioana Maria – reprezentantul primarului

            Poenaru Florin – Poliția de proximiate

            Dan Mihaela- responsabil CEAC

            Dobrescu Daniela- Consilie de etică

 

7.Comisia pentru sănătate și securitate în muncă  și pentru situații de urgență

Presedinte : Rusuleț Cora Mariana  – director

Secretar:   Rotaru Claudiu -serviciul extern (ŕeprezentant SC Transilvania Company SRL)

Membri:  
Bădițoiu Monica
Sara – profesor -reprezentant lucratori

                   Martinescu Cristina – reprezentant
lucratori

                   Rusu Floarea – medic medicina
muncii

                   Berei Ștefan – PIPP

                   Drăgușin Leonid – muncitor

 

8. Comisia pentru revizuirea RI și ROF

Responsabil : – Andrei Iulian – profesor TIC

Membri:

– Bădițoiu Monica Sara 
responsabil aria curriculară ARTE

– Ionescu Corina Elena  – responsabil comisia de lucru în învățământul
primar 

– Turtureanu Mihaela Gabriela – prof. Religie/membru CEAC

 

9. Comisia pentru evaluarea  si
asigurarea calitatii
( CEAC)

Coordonator:              Dan Mihaela  – 
profesor  inv. primar

Membri:                      Turtureanu
Mihaela  –  profesor religie

Velișcu Cătălina -pipp

Roiniță Mariana- profesor chimie/fizică

Mocanu Anca – reprezentantul Sindicatului

Mocanu Anca – profesor biologie

Boghea Mihaela – președintele comitetului de părinți și reprez.
Asociatiei de parinti « Aurel Bordenache«

                                   
Terci
Traian – reprezentant al Consiliului Local

 

10. Comisia  de evidenţă şi gestionare a manualelor
şcolare

a)     
preşedinte: prof. istorie: Andrieș Mihai

b)     
secretar: prof. Ed. Tehn. Coșuleț Silviu

c)     
Membru PIPP:
Berei Ștefan

 

11.Persoana
responsabilă cu
implementarea prevederilor legale privind
declaratiile de avere si de interese
:

Informatician:
Andrei Iulian

 

12. Grupul  de acţiune antibullying :

Rusuleț Cora Mariana – director

Mustățea Geanina -consilier școlar

Bădițoiu Monica Sara -profesor

-Dan Mihaela – PIPP, Responsabil CEAC

-Andrieș Mihai – Consilier educativ

Boghea Mihaela -reprezentant
părinti

Terci Traian
reprezentant al autorității locale

Corboș Maria -elev in clasa a VIII-a

Lefter Cristina-elevă în clasa a VII-a

 

13.Consilier
de etică:

prof. Dobrescu Daniela
Cerasella

 

14.Secretar
Consiliu profesoral

PIPP. Mălureanu Laura

 

15.Responsabilul cu păstrarea, utilizarea și securizarea sigiliului unităţii de învăţământ:

 secretar Martinescu Cristina

 

16. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare

Preşedinte: 
Marton
Aura Mariana – dir. adjunct

Membri   

Mocanu Anca – profesor biologie

Neaga Alexandra–profesor pentru
înv. primar

Bălășescu Cristina-profesor pentru înv.
primar

Martinescu Cristina-secretar                          

 

17. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare:

Preşedinte – Andrieș Mihai – responsabil
proiecte și programe

Membri – Roiniță Mariana – membru CEAC

                 Turtureanu Mihaela – membru
CEAC și CA

                 Bădițoiu Monica – responsabil
aria curriculară ARTE

                Vlad Aurelia – membru aria
curriculară ”Limbă și comunicare”

                Ciobanu Simona – PIPP

 

18.Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în
educație:

Președinte : Dobrescu
Daniela

Secretar: Huștiu
Monalisa

Membri: Mera Emila,
Turtureanu Mihaela, Bădițoiu Monica

Reprezentantul
structurii de control managerial intern: Dan Mihaela

Reprezentantul
structurii de management resurse umane: Martinescu Cristina

Consilierul pentru
integritate: Mocanu Anca- persoană
desemnată cu atribuții conform art.8  din
prezenta metodologie

 

 

 

 

19. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

Prof.  Bădițoiu Monica Sara

 

20.Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale
pentru elev
ii cu cerințe educative speciale: Prof. Itinerant VLAD CAMELIA

 

21. Responsabil cu promovarea principiilor dezvoltării durabile

PIPP Berei Ștefan

 

22. Comisia de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control
intern managerial

Preşedinte: Marton Aura Mariana – director
adjunct

Secretar: Vlad Camelia – profesor
itinerant; 

Membri: Neaga Alexandra – PIPP/ reprezentant consiliu profesoral

   Martinescu
Cristina – secretar

   Drăgușin
Liliana – administrator financiar

   Dan
Mihaela – responsabil CEAC

   Velișcu
Cătălina Monica – reprezentant CA

 

 

23 Comisia
de implementare a strategiei nationale 
 „ Ac
țiunea  comunitară

Responsabil :  Huștiu Monalisa-profesor matematică

Membri:          Velișcu Cătălina Monica – PIPP

             
          Vlad
Aurelia  – profesor 

             
          Neaga Alexandra
– profesor
înv. Primar

 

24. ,  Consiliul de administraţie:

Preşedinte:  Rusuleț Cora Mariana  – director

Membri:
Marton Aura   – director adjunct

Huștiu Monalisa – profesor

Velișcu Cătălina Monica  –  profesor inv.primar

Turtureanu
Mihaela Gabriela – profesor;

Terci
Traian– reprezentant al C.L.

Adam
Adrian Gheorghe– reprezentant al C.L

Vasii
Maria Ioana – reprezentant al primarului

Boghea Mihaela–reprezentant al Comitetului de părinți

Micuțiu
Anca – reprezentant al Comitetului de părinți

Danciu
Adrian Ștefan – reprezentant al Comitetului de părinți

 

25. Comisia pentru managementul burselor școlare

          
Preşedinte:  
Marton Aura – dir. adjunct

          
Secretar
:       Martinescu Cristina – secretar

          
Membri     
   Malureanu Laura – PIPP

                                 Vlad Aurelia– profesor limba
engleza 

                                   Dan Mihaela– PIPP

 

 

 

26.Comisia pentru primirea,
gestionarea şi distribuirea rechizitelor şcolare
pentru elevii din unitatea de 
învățământ

l 
Responsabil: director adjunct Marton Aura Mariana

l  Secretar:
Martinescu Cristina Elena

l  Membrii: Dan
Mihaela

               Mălureanu Laura

                      Vlad Aurelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3 of 3