Istoricul scolii

ȘCOALA DE IERI :

În perioada comunistă Codlea s-a dezvoltat pe plan industrial, acest lucru ducând la o evoluție demografică pozitivă, prin crearea unui număr mare de locuri de muncă, municipiul populându-se cu oameni veniți din toate zonele țării, mai ales din Moldova și Oltenia (între 1960 și 1980, populația Codlei s-a dublat).
Înființându-se noi cartiere de locuințe, a apărut imperios necesară construirea unei școli, în 1970 construindu-se pe strada Nuferilor, pe locul unui fost târg, o clădire cu două etaje şi cu 16 clase. Astfel, la 1 septembrie 1971 şcoala îşi deschide porţile pentru ca dascălii să-şi înceapă activitatea cu cei 422 de elevi cuprinşi în ciclul primar şi 382 pionieri – ciclul gimnazial
Domnişoara director Valeria Moldovan a avut un rol important în crearea şi menţinerea unui climat pozitiv şi stimulativ atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi: era mereu în centrul activităţilor ce se derulau în şcoală, în ciuda tuturor dificultăţilor ivite la început de drum. Cunoştinţele şi calităţile personale, arta de a conduce, îi dădeau posibilitatea să valorifice capacităţile creative ale fiecărui dascăl în parte, precum și a elevilor.

Primii dascăli ai Şcolii Generale Nr. 2 Codlea au fost:

Învățători si profesori :
– TEODORINA BEREI
– TRAIAN IONESCU
– FELICIA ŞINCAN
– CULITĂ PREDA
– MĂRIA MIRCIOIU
– ALEXANDRU GIURCĂ
– ELENA DRĂGOI
– MARIA LEUŞTEAN
– VALENTINA PETRUT
– GEORGETA BORDEA
– MARIA IONESCU
– RODICA CÂRCU
– DELIA PASCU
– ANNE KLEIN
– AURICA NEGREI
– DOINA SECĂREANU
– RODICA TECUŞAN
– MARILENA GOŞMAN
– CAROLINA SULU
– ANA IACOB

În acelaşi an şcolar au funcţionat în cadrul Şcolii Generale Nr. 2 şi două grupe de preşcolari, într-o sală de clasă situată la parterul clădirii, lângă actuala sală de sport, sub îndrumarea doamnelor educatoare SABINA VELIŞCU şi MARGARETA PUIA.

Activităţile extraşcolare erau bine echilibrate, suficient de bine motivate şi – mai ales – bine organizate. În cadrul serbărilor şcolare desfăşurate periodic, cu diferite ocazii, elevi participau cu plăcere făcând parte din:
– formaţii corale;
– grupuri vocale;
– formaţii de dansuri tematice şi populare;
– echipe de gimnastică ritmică;
– formaţii instrumentale (chitară, mandolină);
– trupe de teatru.

brasov-orasul-codlea-1970În cadrul Organizaţiei de Pionieri s-au desfăşurat activităţi de colectare reciclare şi valorificare a deşeurilor: sticle, borcane, fier vechi, hârtie. Cu banii adunați s-a îmbunătăţit baza materială a şcolii cu: corturi, saci de dormit, truse de şah, scaun pliante şi o pianină.

O activitate cu caracter permanent pe timpul vacanţei de vară (9 ani consecutivi) a constituit-o organizarea taberei de corturi în pădurea de la Satul Nou şi de la Plaiul Foii.

 


 

ȘCOALA DE AZI :

În ziua de astăzi în moderna de acum clădire a școlii elevii beneficiază de sprijin logistic nou și modern materializat prin :
– 16 săli de clasă, dotate cu mobilier nou ;
– 1 laborator AeL (Informatică ) echipat pentru 27 de stații de lucru
– 1 laborator de chimie, echipat cu aparatură de proiecție multimedia ;
– 1 laborator de fizică = 1, echipat cu tablă interactivă Smart Board !
– 1 laborator de biologie, echipat cu aparatură de proiecție multimedia ;
– 1 cabinet socio-umane, echipat cu aparatură de proiecție multimedia ;
– 1 cabinet de logopedie, unde pot fi depistate, evaluate complex și identificate tulburările de limbaj și de comunicare ale copiilor ;
– 1 cabinet psihologic, unde elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică , asistenţă pedagogică și orientarea carierei ;
– 1 sală de sport complet dotată și 1 teren de sport în aer liber ;
– 1 bibliotecă cu peste 15.000 de volume .

15235775_904943176309199_5169138086587611805_oFuncționăm cu un număr de 2 clase pregătitoare, 13 clase pentru învățământul primar (clasele I-IV) , 9 clase – învățământ gimnazial (clasele V-VIII).

De asemenea în cadrul școlii noastre funcționează câte o clasă de învățământ primar și secundar inferior din cadrul Programului „A doua șansă”. Acest program reprezintă o iniţiativă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului care vine în întâmpinarea unei probleme des întâlnită în comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor educaţie, la nivelul învăţământului obligatoriu.

În acest context, programul A Doua Şansă oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. La terminarea cursurilor corespunzătoare învăţământului primar şi respectiv învăţământului secundar inferior, cursantul beneficiază de un Certificat de absolvire. În plus, în cazul în care a promovat şi componenta de calificare profesională aferentă programului „A Doua Şansă – învăţământ secundar inferior”, cursantul beneficiază de un Certificat de calificare profesională nivel 1 şi Portofoliul personal pentru educaţie permanentă.

Școala beneficiază de un număr de 44 de cadre didactice (43 dintre aceștia fiind calificați) dintre care 33 sunt titulari iar 11 suplinitori. Mai avem un număr de 6 cadre didactice auxiliare și 5 angajați pe posturi nedidactice (sfera administrativă). Un detaliu deloc de neglijat este faptul că școala în noastră sunt încadrați : un profesor psiholog, un profesor logoped, un profesor itinerant precum și un mediator școlar. Aceștia vin în sprijinul elevilor prin evaluare, consiliere, asistenţă psihopedagogică, asistenţă pedagogică și orientarea carierei.

Elevii învață în 2 schimburi, durata orei de curs/activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute: schimbul I (orele 8.00-12.00/13.00) si schimbul II (12.00/13.00-18.00).

Numai în ultimul an școlar, elevii școlii noastre au obținut numeroase premii la olimpiade și concursuri sportive , dintre care enumerăm :
– PREMIUL II – faza județeană, olimpiada de istorie ( elev clasa a VIII-a)
– PREMIUL II – faza județeană, olimpiada de chimie, (elev clasa a VII-a) si participare la faza națională – Cluj-Napoca
– MENTIUNE – faza județeană, olimpiada de limba romana, clasa a VIII-a
– PREMIUL II – faza județeană, olimpiada națională a sportului școlar, echipa de fotbal-gimnaziu
– PREMIUL III – faza județeană, olimpiada națională a sportului școlar, echipa de volei-gimnaziu
– PREMIUL I – faza zonală, echipa scolii, concursul de protecție civila “Cu viața mea apar viața”

Ne mândrim cu faptul că la ultima Evaluarea națională am fost singura școală din oraș care a avut elevi ce au obținut media 10,00 la matematică.

De-a lungul existenței sale, școala noastră a fost implicată în numeroase parteneriate cu ONG-uri, proiecte Phare și Comenius, ultimul dintre acestea a fost finalizat cu succes în anul 2012, un proiect Comenius (intitulat Huge Designers) la care au participat școli din Turcia, Polonia, Bulgaria și bineînțeles România.

Școala Gimnazială nr.2 Codlea s-a bucurat de un real succes printre țările participante, primind numeroase cuvinte de laudă la adresa dotării, personalului didactic cât mai ales a elevilor săi excepționali, care prin activitățile și programele artistice prezentate a ridicat în picioare sălile de spectacol din tările vizitate. Cel mai mare câștig din acest proiect pe lângă experiența dobândită, o reprezintă prietenia și legătura strânsă păstrată cu școlile din țările participante.

În anul 2012, în urma evaluării făcute de către o comisie ARACIP ( Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), Școala Gimnazială nr.2 Codlea este prima școala acreditată din municipiul Codlea.

De la cei ce i-au deschis porțile pentru prima dată, până la cei de azi care veghează pentru a fi mereu deschise, toți au rămas demni în fața faptelor lor, Școala Generală nr.2, este și va rămâne o școală de referință pentru învațământul codlean. Aici trecutul si prezentul sunt într-o ambianță perfectă, iar celor prezenți și celor ce vor urma le revine sarcina de a prelua și perfectiona continuu activitățile care să sporească și să ducă mai departe prestigiul școlii.

Motto :
” Educația trebuie făcută cu blândețe, atenție, laude și mai ales prin exemplul personal „