Proiecte eTwinning

De ce proiectele eTwinning?

    Am considerat că, în învățarea limbilor străine, un rol important, dacă nu chiar hotărâtor, îl are contactul cu vorbitorii de limba engleză, utilizarea acesteia de către elevi înafara orelor de limba engleză.
 
    Programul eTwinning are ca scop principal facilitarea comunicării și colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural.
 
    Un alt avantaj îl reprezintă faptul că aceste activități aduc recunoaștere oficială   și o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european, cât și premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.
 
    Acestea sunt motivele pentru care am ales implicarea elevilor Școlii Nr 2 din clasele a-IV-a proiecte de tip e-Twinning. În anul școlar 2011-2012 am  participat în proiectele: Cartoon, Cartoon Characters, Christmas Cards, Fairy Tales and Legends și Youngest Penpals, în urma cărora am obținut un certificat de calitate. Anul acesta ne vom focaliza pe corespondenta in limba engleza cu elevi dintr-o scoala din Marea Britanie si vom participa la proiectul Make an amazing film about your country.
 
     Le dorim mult succes elevilor noștri în utilizarea limbii engleze și pentru a se ridica standardelor cerute de fiecare proiect în parte!
 
 

Prof. Oana Lungu – profesor limba engleză

 

DESPRE eTWINNING

logo_etwinningProgramul “eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene şi se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar.

Este parte a programului Comenius al Comisiei Europene pentru Cultură şi Educaţie, oferă posibilitatea de a desfăşura proiecte on-line cu şcoli partenere din Europa şi necesită înscrierea pe portalul www.etwinning.net

Platforma etwinning.net oferă:

– instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;

– apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;

– implicarea în activităţi curriculare comune;

– participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă;

– un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;

– recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european;

– premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

……………………………………………………………….