Înscrierea în învățământul primar 2021

Metodologia :

METODOLOGIE-DE-INSCRIERE-A-COPIILOR

Calendarul

Calendar_inscriere_CP_febr_2021-1Rezumatul calendarului inscrierii in clasa pregătitoare 2021  :

* 19 martie 2021  –  Afișarea pe site și la sediul școlii a programului de completare a cererilor-tip de  înscriere in clasa pregătitoare

*29 martie – 28 aprilie 2021 — Completarea la secretariatul școlii a cererilor-tip de înscriere  –  de luni până vineri în intervalul orar 08.00—16.00

* 20 mai 2021  –  Afișarea la sediul școlilor si pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înscriși, a numărului de locuri ramase libere


Documente necesare la completarea cererilor:

A. copie certificat naștere copil

B. copiile actelor de identitate ale părinților

             Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii pe baza  documentelor originale (art.14, alin.2/Metodologie) .

C.        dosar plic

D. în cazul în care cererea-tip de înscriere este      completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

E. Părinții divorțați depun la înscriere dovada  modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ :

OFERTA-EDUCATIONALA-2021-2022