Diseminarea mobilitatii – Romania 2011

 

DISEMINAREA MOBILITĂȚII – ROMÂNIA 2011

 

În perioada 09-13.05.2011 a avut loc a doua reuniune de proiect organizata in Romania. Am găzduit 36 de persoane, adică 19 cadre didactice si  17 elevi. La aceasta reuniune s-a realizat o analiza SWOT a primului an de proiect, s-au găsit soluții pentru recuperarea întârzierilor înregistrate de toți partenerii la ap-datarea site-urilor proiectului, s-au stabilit pașii pentru următoarea perioada, adică  pana la sfârșitul lunii octombrie 2011 când s-a stabilit următoarea reuniune de proiect din Polonia.

S-a hotărât de asemenea ca fiecare partener sa pregătească materiale care sa ilustreze rezultatele proiectului , materiale ce vor fi colectate de Turcia – coordonatorul proiectului, care va realiza o revista.   Au fost prezentate site-urile partenerilor, materiale video cu secvențe ale activităților derulate si cu produsele rezultate. Au avut loc lecții interactive de limba engleză care au ilustrat beneficiile utilizării metodelor de predare activ-participative combinate cu cele tradiționale, având în vedere Teoria Inteligentelor Multiple pe care se bazează de fapt întregul proiect.

Atelierul interactiv “Our values”-“Valorile noastre”, a reunit întreaga echipa  participanta la întâlnirea de proiect, cadre didactice si elevi, lucrându-se in echipe mixte din toate punctele de vedere. Elevii romani au prezentat sub forma de postere, colaje si power-point-uri  in limba engleza, cunoștințele, impresiile, gândurile, opiniile lor despre tarile partenere, ca rezultat al documentarii individuale si de echipa. Elevii musafiri le-au dat replica corectând si/sau completând cele prezentate. Având suportul unor povesti /pilde traduse de către elevi in limba engleza si ilustrate tot de către aceștia, participanții au purtat conversații si au avut loc dezbateri pe tema asemănărilor si deosebirilor dintre parteneri si valorile acestora. S-au creat si rezolvat  rebusuri, anagrame, metafore utilizând limba engleza. Când s-a ajuns in impas datorita limbii utilizate in comunicare, s-a apelat la cântec si desen, care sunt pana la urma universale. Profesorii au fost întrecuți adeseori de către elevi!

A avut loc si o lecție de limba Engleza in care au fost promovate metode activ-participative de învățare a acestei limbi. Au fost organizate expoziții pe holurile scolii, prezentându-se astfel produse ale activităților desfășurate in școlile partenere, pentru a putea observa, compara, concluziona ……

Participanții la reuniune au fost implicați si in activitatea intitulata “Ziua Scolii”, având ocazia sa vadă cum se desfășoară acest gen de activități in școala noastră. Au participat astfel la ateliere de lucru diverse, organizate pe discipline predate in școala românească urmând curriculum-ul național, la ateliere de lucru realizate in cadrul diverselor cercuri desfășurate in scoală (creație literara, ecologie, pictura, etc.), la demonstrații sportive si spectacole artistice, la întâlniri cu părinții elevilor romani.

Conform tradiției proiectului, a fost organizat un spectacol in care fiecare partener a prezentat o sceneta in limba engleza si  un scurt program folcloric.

Elevii participanți la reuniune au organizat ad-hoc un  atelier de creație rezultând o frumoasa colecție de pălării si un atelier TIC unde au făcut schimb de experiență care le va folosi in realizarea site-urilor/blogurilor personale.

Elevii – musafiri ajutați de elevii – gazde au cules materiale pe tot parcursul șederii in Romania, realizând si prezentând in finalul reuniunii materiale video ce ilustrează experiența trăită – “Romania through my eyes-Romania prin ochii mei”.

Autoritățile locale au apreciat importanta acestui proiect si prezenta partenerilor in școala si comunitate, participând la o întâlnire cu aceștia.

Reuniunea de proiect s-a completat cu o seara folclorica româneasca, cu o serbare câmpeneasca  si cu vizitarea regiunii Tara Barsei. Toate au impresionat prin istorie, peisaje, construcții, oameni, atmosfera si… prin verdele uimitor, de la munte, din luna mai.

Concluzia acestei reuniuni de proiect este ca am reușit sa demonstram încă o data profesionalism, ospitalitate, omenie.

Am fost încă o data HUGE DESIGNERS – MARI CREATORI.

 

Coordonatorul proiectului

Prof.înv.primar Mihaela DAN

Școala Gimnazială Nr 2 Codlea

_______________________________________________________________________________________________________

DISCLAIMER : Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine .