Scoala dupa scoala

evaluare-nationala-2014-rezultate-evaluareARGUMENT
Programul “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALA” pentru elevii de clasa a VIII-a, cazuri sociale, este un serviciu adus comunităţii, nesubstituindu-se familiei.
Activitatea este un adaos educaţional de tip instituţional, subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport de complementaritate cu educaţia formală.

SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI
l.Scopul
Programul „Şcoala după şcoala” (SDS) este destinat elevilor de clasa a VIII-a care provin din familii defavorizate social si asigură servicii alternative de educaţie prin activităţi specializate de sprijin şi activităţi recreative într-un cadru organizat, după programul şcolar obligatoriu.

2.Obiectivele proiectului
2a.Obiectiv general:
Aprofundarea competentelor dobândite in cadrul orelor de curs, petrecerea timpului liber si orientarea şcolara si profesionala.

2b.Obiective specifice
•    Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale;
•    Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
•    Managementul procesului de invatare si dezvoltare personala;
•    Educarea elevilor in vederea alegerii carierei
•    Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
•    Creşterea gradului de accesibilitate pentru familiile care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
•    Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
•    Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

GRUP ŢINTA– maxim 12 elevi de clasa a VIII-a

PROGRAM -de luni pana joi intre orele 14-17, după programul şcolar obligatoriu
•    14-15 servirea mesei in sistem catering si activitati recreative
•    15-17 activitati de sprijin suplimentar in efectuarea temelor .

DURATA PROIECTULUI :01.10.2014-12 iunie 2015 , 32 de saptamani, conform structurii anului şcolar.

OFERTA EDUCAŢIONALA

> PACHETUL EDUCAŢIONAL 1-pregatire pentru viata-ateliere/activitati tematice

Disciplina    Nr.ore/saptamana
Limba si literatura romana    2
Matematica    2
Limbi moderne (engleza, germana)    2
Educaţie antreprenoriala    2

Celor 8 ore activitati de invatare se adauga 4 ore activitati recreative.

Disciplina    Nr.ore/ saptamana
Limba si literatura romana    2
Matematica    2
Ştiinţe    2
TIC    

> PACHETUL EDUCATIONAL 2-activitati de suport pentru efectuarea temelor

Ocazional, partenerul SC DTR Draexlmaier Codlea isi rezerva dreptul de a organiza cu elevii excursii si/ sau vizite in vederea orientării şcolare si profesionale sub supravegherea unui cadru didactic din şcoala.

RESURSE UMANE
4.1)    Echipa pedagogica formata din cadre didactice calificate angajate ale Scolii Gimnaziale Nr.2 Codlea implicate in activităţile de invatare.
Implicarea cadrelor didactice din şcoala se face in afara normei de 8 ore/zi si vor fi retribuite pentru cel mult 2 ore/saptamana/persoana, in condiţiile legii, din donaţii ale partenerului SC DTR Draexlmaier Codlea.
4.2) – un cadru didactic angajat al partenerului -Şcoala Profesionala Germana Kronstadt

RESURSE MATERIALE
-sala de clasa cu suprafaţa de 54mp-Etaj II, Sala nr.13 -laborator de fizica si chimie -cabinet TIC -sala de sport
-spatii şcolare ale partenerului SC DTR DRAEXLMAIER Codlea

FINANŢAREA PROGRAMULUI se face din donaţii/sponsorizări ale partenerului SC DTR Draexlmaier Codlea.

PARTENERI
•    SC DTR DRAEXLMAIER CODLEA
•    Asociaţia de părinţi Aurel Bordenache a părinţilor elevilor Scolii Gimnaziale Nr.2 Codlea

METODE DE EVALUARE
•    Chestionarul
•    Interviul
•    Observaţia
•    Analiza documentelor scrise (condica de prezenta, rapoarte de activitate, cataloage)
•    Rezultatele şcolare la sf. de clasa a VIII-a